தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கரு அழிவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கருவழிவு. (W.) Aborted foetus;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Abortion, கருவழிவு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Abortedfoetus; கருவழிவு. (W.)