தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொன். (சங். அக.) Gold;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Gold; பொன். (சங்.அக.)