தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அறபிபாஷை. Loc. Arabic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. arab. Arabic; அறபிபாஷை. Loc.