தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : நெட்டி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மூ.அ.) Sola pith. See நெட்டி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நெட்டிச்செடி.

வின்சுலோ
  • [ayiriym] ''s.'' A plant, நெட்டி, Aeschynemence aspera, ''L.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Sola pith. Seeநெட்டி. (மூ.அ.)