தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அணு ; சூரியன் ; பிரபை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரமாணு. Pond. Atom;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a ray of light; 2. the sun; 3. an atom.

வின்சுலோ
  • [amicu] ''s.'' The sun, சூரியன். 2. An atom, அணு. 3. Light, ray of light, splendor, பிரவை. Wils. p. 1. AMSHU.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṃša. Atom; பரமாணு. Pond.