தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அளக்கமுடியாதது ; ஒரு பேரெண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அளக்கமுடியாதது. 1. That which is immeasurable;
  • ஒரு பேரெண். (W.) 2. A hundred quintillions;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ, priv.) unboundedness; 2. that which is immeasurable; 3. a hundred quintillions.

வின்சுலோ
  • [appiramēyam] ''s.'' [''priv.'' அ.] Un boundedness, immeasurableness, எல்லையற் றது. Wils. p. 5. APRAMEYA. 2. A number, a hundred quintillions, தசமகாபூரி; [''ex'' பிரமேயம், measurableness.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-prameya. 1. That which is immeasurable;அளக்கமுடியாதது. 2. A hundred quintillions; ஒருபேரெண். (W.)