தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கசகசாச் செடியின் பால் ; ஒரு மருந்து ; ஒரு போதைப் பொருள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கசகசாச் செடியின் பால். Opium, inspissated juice of Papaver somniferum;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அபினி.

வின்சுலோ
  • [apiṉ] ''s.'' Opium, ஓர்மருந்து, Papa ver Somniferum.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. afīm. Opium,inspissated juice of Papaver somniferum;கசகசாச் செடியின் பால்.