தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதிர்ச்சியின்மை ; பக்குவப்படாமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதிராமை. Immaturity, unripeness, unfitness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ, priv.) unripeness, overripeness.

வின்சுலோ
  • [apakkuvam] ''s.'' [''priv.'' அ.] Imma tureness, unripeness, [''vul.''] over-ripeness, what is past the proper age, பக்குவமின்மை; [''ex'' பக்குவம், ripeness.] Wils. p. 42. APAKVA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-pakva.Immaturity, unripeness, unfitness; முதிராமை.