தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோளின் வக்கிரகதி. (W.) Retrograde motion of a planet;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The transit of a planet in retrogression into the preced ing sign.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < anu + vakra. (Astron.) Retrograde motion of aplanet; கோளின் வக்கிரகதி. (W.)