தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எண்திசை ; அவை : கிழக்கு , தென்கிழக்கு , தெற்கு , தென்மேற்கு , மேற்கு , வடமேற்கு , வடக்கு , வடகிழக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எண்திசை. The eight points of the compass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Theeight points of the compass; எண்திசை.