தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் இறுதி ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு வருஷம். Name of the last year in the Jupiter cycle of sixty years;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. one of the 6O years of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [aṭcaya] ''s.'' One of the sixty years which form the Hindu cycle, ஓர்வருடம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Akṣaya. Name ofthe last year in the Jupiter cycle of sixty years;ஒரு வருஷம்.