தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வௌவால் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வௌவால்வகை. (R.) A kind of bat;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வௌவால்.

வின்சுலோ
  • [añclikai] ''s.'' A bat, வௌவால். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அஞ்சலி. Akind of bat; வௌவால்வகை. (R.)