தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொறாமை. Loc. Envy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < asūyā. Envy;பொறாமை. Loc.