தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெண். (திவா.) Woman;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • {*} s. a damsel; 2. the female of the elephant supporting the north.

வின்சுலோ
  • [angkaṉai] ''s.'' A woman, a female, a damsel, பெண். Wils. p. 1. ANGANA. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṅganā. Woman;பெண். (திவா.)