தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கற்றாழை ; படரும் முட்செடி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) See கற்றாழை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. anganā. Seeகற்றாலை. (மலை.)