தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விரல் ; கைந்நுனி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அகில். (சித். அக.) Eagle-wood;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aguru. Eagle-wood; அகில். (சித். அக.)