தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எரிமலை. (W.) Volcano;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A volcanic moun tain.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Volcano; எரிமலை. (W.)