தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கினியைக் கொண்டு செய்யும் சோதனை. Ordeal by fire;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< agni + divya. Ordeal by fire; அக்கினியைக்கொண்டு செய்யும் சோதனை.