தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காரச்சீலை. (J.) Blister plaster;

வின்சுலோ
  • ''s. [prov.]'' A blister-plaster.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Blister plaster; காரச்சீலை. (J.)