தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீக்கொழுந்து. Flame of fire;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தீக்கொழுந்து, ஒரு பூண்டு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< agni +. Flame of fire; தீக்கொழுந்து.