தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அக்கினி நண்பன் , காற்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See. அக்கினிசகன்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காற்று.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. See அக்கினிசகன்.