தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நோய் வகை. (W.) Severe type of herpes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Severe type of herpes; நோய் வகை.(W.)