தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தமக்கை , முன்பிறந்தாள் ; மூதேவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தமக்கை. Colloq. Elder sister;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • (vulg. அக்கச்சி), s. elder sister, தமக்கை, (voc. அக்கா.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தமக்கை.

வின்சுலோ
  • [akkāḷ] ''s.'' Elder sister, தமக்கை, ''voc.'' அக்கா. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அக்கா. Elder sister;தமக்கை. Colloq.