தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தான்றிமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) Belleric myrobalan. See தான்றி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தான்றிமரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Bellericmyrobalan. See தான்றி. (மலை.)