தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அட்சதை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (பிரபுலிங்.மாயைபூ.44). Unbroken grains of rice. See அட்சதை.

வின்சுலோ
  • [akkatai ] -அட்சதை, ''s.'' Whole rice used in some ceremonies to secure an auspicious result, மங்கலவரிசி. Wils. p. 3. AKSHATA. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kṣata. Unbrokengrains of rice. See அட்சதை. (பிரபுலிங். மாயைபூ. 44).