தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வளை தோண்டுதல். (W.) To make holes in the earth; to burrow, as rats;

வின்சுலோ
  • ''s. v.'' Burrowing and casting out the earth, as rats.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< அகழான் +. To make holes in the earth; toburrow, as rats; வளை தோண்டுதல். (W.)