தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீண்டாதார். (W.) Out-castes;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Out-casts who must keep at a distance.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Outcastes; தீண்டாதார். (W.)