தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அகலிமெய்க் கேள்வன் (நல்.பாரத. கிருட்டிணார்ச்சுன.99). See அகலியை.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அகலியை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See அகலியை. அகலிமெய்க்கேள்வன் (நல். பாரத. கிருட்டிணார்ச்சுன. 99).