தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அகத்திணைபற்றிய இலக்கியம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அகத்திணைபற்றிய தமிழ். (திருக்கோ.70). Tamil literature dealing with love;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Tamilliterature dealing with love; அகத்திணைப்பற்றியதமிழ். (திருக்கோ. 70.)