தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேதத்தின் மெய்ப்பொருள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேதத்தின் மெய்ப்பொருள். (யாழ். அக.) The Vēdic truth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vēda+. The Vēdic truth; வேதத்தின் மெய்ப்பொருள்.(யாழ். அக.)