தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாறுவேடம் பூண்டவர் ; வஞ்சக முடையவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வேடதாரி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வேசம் +. Seeவேடதாரி.