தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : வலயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வலயம். (W.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see வலயம்.

வின்சுலோ
  • [valaiyam] ''s.'' Circuit, boundary, as வலயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See வலயம். (W.)