தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கயிறு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கயிறு. (இலக். அக.) String, rope;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vaṭāraka.String, rope; கயிறு. (இலக். அக.)