தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானையை நடத்துவோன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைநடத்துவோன். (பிங்.) Elephant driver;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Elephant driver; யானைநடத்துவோன். (பிங்.)