தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முற்படல் ; முனை ; முச்சந்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முச்சந்தி. (யாழ். அக.) Junction of three roads;
  • முற்படுகை. Colloq. 1. Being first or before;
  • முனை. (W.) 2. Projection, promontory;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Being first. 2. ''[sub.]'' A projection, promontory, முனை. முந்தல்பிந்தல். Behind, and before.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < முந்து-. 1. Beingfirst or before; முற்படுகை. Colloq. 2. Projection,promontory; முனை. (W.)
  • n. perh. முந்து. Junction of three roads; முச்சந்தி. (யாழ். அக.)