தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இமயமலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இமயமலை. பொருப்பரையன் மடப்பாவை (நந்திக். பாயி.). The Himālayas, as king of hills;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< பொருப்பு + அரையன். The Himālayas, asking of hills; இமயமலை. பொருப்பரையன் மடப்பாவை (நந்திக். பாயி.).