தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பென்னை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. (சங். அக.) Elephant;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யானை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pēcakin. Elephant;யானை. (சங். அக.)