தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திரண்ட மேகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திரண்ட பனிமேகம். (W.) Thick expanse of fog;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A thick embank ment, or expanse of fog.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பனி +.Thick expanse of fog; திரண்ட பனிமேகம். (W.)