தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கற்பித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கற்பித்தல். To teach;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. Caus. ofபடி-. To teach; கற்பித்தல்.