தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நகரசபையார் உத்திரவு. நகரவனுச்சையால் வைத்துக் கொடுத்தோம் (S. I. I. iii, 223). Order of the council of citizens;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Order of the council of citizens;நகரசபையார் உத்திரவு. நகரவனுச்சையால் வைத்துக் கொடுத்தோம் (S. I. I. iii, 223).