தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : தன்னியம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முலைப்பால். தனசாரம் பருகும் (திருப்பு. 493). Mother's milk;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < stana + sāra.Mother's milk; முலைப்பால். தனசாரம் பருகும்(திருப்பு. 493).