தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பன்னாடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சில்லாட்டை. Loc.

வின்சுலோ
  • [cillāṭai ] --சில்லாட்டை, ''s.'' The fibrous web around the lower part of the leaf-stem of palm trees. See பன்னாடை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. See சில்லாட்டை. Loc.