தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குங்குமம். (யாழ். அக.) Saffron;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குங்குமம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < citra +. Saffron; குங்குமம். (யாழ். அக.)