தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தெற்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தெற்கு. (W.) South;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தெற்கு.

வின்சுலோ
  • --சிங்கராசித்திசை, ''s.'' South, தெற்கு. ''(Used in augury.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < சிங்கம் +.(Astrol.) South; தெற்கு. (W.)