தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீர்க்கோழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீர்க்கோழி. (சங்.அக.) Water-fowl;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நீர்க்கோழி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Water-fowl;நீர்க்கோழி. (சங். அக.)