தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைகளிலிட்டு இறுக்குங்கோல். (W.) Instrument of torture for the hand;

வின்சுலோ
  • [kaikkiṭṭi] ''s.'' A kind of torture of the hands, &c., கிட்டி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Instrument of torture for the hand; கைகளிலிட்டுஇறுக்குங்கோல். (W.)