தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புற்றாஞ்சோறு. (யாழ். அக.) Comb of white ants' nest;

வின்சுலோ
  • [kuvḷcci] ''s.'' A kind of ore, புத்தாம் பழம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. kuvalaya.Comb of white ants' nest; புற்றாஞ்சோறு. (யாழ்.அக.)