தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாக்குவெட்டி வகை. (W.) Arecanut-cracker with a forked mouth;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒரு பாக்குவெட்டி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Betel-nut crackers with a forked mouth.