தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குதிரைச்சவுக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குதிரைச்சவுக்கு. Horewhip;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (port.) a horsewhip, குதிரைச்சவுக்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Port. corda. [K. koṟaḍā,Mhr. koraḍā.] Horsewhip; குதிரைச்சவுக்கு.