தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பந்தற்கால் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முகூர்த்தக் கால். (J.) One of the new posts set in the wall of a new house placed over against the kaṉṉi-k-kāl and dressed with a new cloth as a male;

வின்சுலோ
  • ''s. [prov.]'' One of the new nosts put up in the wall of a new built house over against the கன்னிக்கால், dressed as a male.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.One of the new posts set in the wall of a newhouse placed over against the kaṉṉi-k-kāl and dressed with a new cloth as a male; முகூர்த்தக் கால். (J.)